Katalogerna
   
 
 

Elektrostatisk oljerening

Kleentek elektrostatiska oljerenare avlägsnar hartser och oxidations-produkter som är ned till 100 gånger mindre än vad filter klarar av att ta bort.

Många av våra kunder har minskat sina driftstopp och servicekostnader med mer än 75% genom att hålla oljan ren.

Ren olja ger förutom högre produktion och lägre kostnader även miljövinster då ren olja inte behöver bytas.

>>Produktbilder och specifikationer